Śnieżka
Editors Current Issue Archive Digital Platform of Polish Geological Journals Guide for Authors

Geologia Sudetica has been published in Warsaw by the Institute of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences since 1964. From 1998 the journal has become a joint venture between the Institute of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences and the Institute of Geological Sciences of Wrocław University, with its editorial office based in Wrocław. The scope of Geologia Sudetica extends over the whole range of geological and geophyscial studies and focuses on the most up-to-date information about the Lower Silesia and neighbouring regions in Czech Republic and Germany, in particular about the complex and itriguing region that is the Sudetes and northeastern Variscides. The journal publishes high-quality original research papers in English from all the fields of geological and geophysical sciences. All papers are subject to review. Journal is covered in the Scopus database, BazTech ICM OpenAccess database, and is on the Thomson Reuters Master Journal List.

Geologia Sudetica ukazuje się od roku 1964 jako czasopismo początkowo Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, a od roku 1998 wydawane wspólnie przez Instytut Nauk Geologicznych PAN i Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Siedziba redakcji znajduje się we Wrocławiu. Geologia Sudetica publikuje w języku angielskim oryginalne prace ze wszystkich dziedzin geologii, tematycznie łączące się z Dolnym Śląskiem, w szczególności Sudetami i obszarem wschodniej części internidów i eksternidów orogenu waryscyjskiego w południowo-zachodniej Polsce oraz w sąsiednich rejonach Czech i Niemiec. W szczególnych przypadkach przyjmowane są również artykuły napisane w języku polskim z obszernym streszczeniem angielskim. Wszystkie prace są recenzowane.


Leszek Chudzikiewicz
Andrzej Łaptaś
Instytut Nauk Geologicznyuch PAN,  Ośrodek Badawczy w Krakowie
Dział Informacji i Wydawnictw

Last updated: 30.12.2014

Geoscience e-Journals

Previous

Random

Next

List


Polish Technical Journal Contents BazTech
Digital Platform of Polish Geological Journals