| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 1 (1964)

Słowo wstępne od redakcji.
[From the editors]
Redakcja
Geologia Sudetica, 1: 7-12.

Le probléme des éclogites.
[Zagadnienie eklogitów]
Smulikowski Kazimierz
Geologia Sudetica, 1: 13-77. Abstract

Góry Złote i Krowiarki jako elementy składowe metamorfiku Śnieżnika.
[The Złote and Krowiarki Mts. as structural elements of the Śnieżnik metamorphic massif]
Don Jerzy
Geologia Sudetica, 1: 79-117. Abstract

Budowa geologiczna górnego dorzecza Białej Lądeckiej.
[Geology of the upper basin of Biała Lądecka stream]
Kasza Ludwik
Geologia Sudetica, 1: 119-167. Abstract

Budowa geologiczna krystaliniku Gór Bystrzyckich.
[Geology of the crystalline massif of the Bystrzyckie Mts]
Dumicz Marian
Geologia Sudetica, 1: 169-208. Abstract

Spostrzeżenia geologiczne w okolicy Kamionkowa w Górach Sowich.
[On geology of the vicinity of Kamionkowo in the Sudetes Mountains]
Grocholski Wojciech
Geologia Sudetica, 1: 209-220. Abstract

Podział stratygraficzny cechsztynu północnosudeckiego w świetle badań facjalnych.
[Stratigraphic division of North-Sudetic Zechstein in the light of facial investigations]
Krasoń Jan
Geologia Sudetica, 1: 221-262. Abstract

Orientacja otoczaków i jej geologiczne znaczenie.
[The geological significance of the orientattion of pebbles]
Dziedzic Kazimierz
Geologia Sudetica, 1: 263-307 Abstract


| Home Page | Archive|