| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 10 (1975)

Vol. 10 (1)


Pebble fabric in braided stream deposits with examples from Recent and „frozen" Carboniferous channels (Intrasudetic Basin, Central Sudetes).
[Ułożenie otoczaków w osadach roztok na przykładzie koryt współczesnych i kopalnych koryt karbońskich (niecka śródsudecka, Sudety Środkowe)]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 10 (1): 7-56. Abstract

Petrografia i zróżnicowanie facjalne wapieni i anhydrytów Werra monokliny przedsudeckiej.
[Petrography and facies differentiation in the Werra limestones and anhydrite rocks, Fore-Sudetic Monocline, SW Poland]
Lorenc Stanisław
Geologia Sudetica, 10 (1): 59-101. Abstract

Petrografia zmetamorfizowanych piaskowców jednostki Świerzawy w Górach Kaczawskich.
[Petrography of metasandstones of the Świerzawa Unit in the Kaczawa Mts. (Góry Kaczawskie)]
Pacholska Antonina
Geologia Sudetica, 10 (1): 105-116. Abstract

Zmetamorfizowane osady fliszowe północnej części Gór Kaczawskich (jednostka Rzeszówek-Jakuszowa).
[Metamorphosed flysch deposits in the northern Kaczawa Mts. (Rzeszówek-Jakuszowa Unit)]
Baranowski Zdzisław
Geologia Sudetica, 10 (1): 119-151. Abstract

Geologiczne konsekwencje występowania dewońskich konodontów w metamorfiku północnej części Gór Kaczawskich.
[Geological consequences of the occurrence of the Devonian conodonts in metamorphic rocks of the northern part of the Kaczawa Mts]
Urbanek Zdzisława, Baranowski Zdzisław & Haydukiewicz Adam
Geologia Sudetica, 10 (1): 155-169. Abstract


Vol. 10 (2)


Nowe dane o geologii fundamentu krystalicznego obszaru przedsudeckiego.
[New data on geology of the Foresudetic crystalline basement]
Kłapciński Jerzy, Juroszek Czesław & Sachanbiński Michał
Geologia Sudetica, 10 (2): 7-49. Abstract

Osady tufogeniczne Bełczyny (niecka północnosudecka).
[Tuffogenic deposits of Bełczyna (North-Sudetic Trough)]
Przybyłowicz Teresa
Geologia Sudetica, 10 (2): 51-57. Abstract

Tektonika kłodzko-złotostockiego masywu granitoidowego i jego osłony w świetle badań mezostrukturalnych.
[Tectonics of the Kłodzko-Złoty Stok granitoide massif and its country rocks in the light of the mesostructural investigation]
Wojciechowska Irena
Geologia Sudetica, 10 (2): 61-121. Abstract


| Home Page | Archive |