| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 9 (1974, 1975)

Vol. 9 (1) (1974)


Łupki krystaliczne i leukogranity pasma Stara Kamienica - Świeradów-Zdrój.
[Crystalline schists and leucogranites of the Stara Kamienica - Świeradów-Zdrój Belt (Western Sudetes)]
Kozłowski Kazimierz
Geologia Sudetica, 9 (1): 7-98. Abstract

Tektonika jednostki Chełmca (północno-wschodnia część Gór Kaczawskich).
[Tectonics of the Chełmiec unit (north-western part of the Kaczawa Mts.)]
Wajsprych Bolesław
Geologia Sudetica, 9 (1): 101-123. Abstract

Strukturalno-geologiczne warunki lokalizacji złóż żyłowych jednostki Chełmca.
[The structural-geological conditions of the occurrence of vein ore deposits in the Chełmiec unit]
Wajsprych Bolesław
Geologia Sudetica, 9 (1): 125-135. Abstract


Vol. 9 (2) (1975)


Sedymentologia i paleogeografia kulmu starszego w zachodniej części niecki śródsudeckiej.
[Sedimentology and paleogeography of the Kulm alluvial fans in the western Intrasudetic Basin (central Sudetes, SW Poland)]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 9 (2): 5-135. Abstract

| Home Page | Archive |