| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 4 (1968)


Serie metamorficzne Sudetów. Uwagi o stratygrafii, następstwie i wieku deformacji oraz metodach badawczych.
[On the stratigraphy and structural evolution of the metamorphic series in the Sudetes]
Teisseyre Henryk
Geologia Sudetica, 4: 7-45. Abstract

Łupki krystaliczne pasma Krowiarek w Górach Kłodzkich.
[Cristalline schists in the Krowiarki range of the Kłodzko Mts]
Butkiewicz Teresa
Geologia Sudetica, 4: 47-113. Abstract

Fauna, stratygrafia i warunki sedymentacji górnego dewonu depresji Świebodzic.
[On the fauna, stratigraphy and conditions of sedimentation of the Upper Devonian in the Świebodzice depression (Middle Sudetes)]
Gunia Tadeusz
Geologia Sudetica, 4: 115-220. Abstract

Charakterystyka sedymentologiczna najniższego kulmu niecki śródsudeckiej.
[The Lower Carboniferous of the Intrasudetic Basin. Sedimentary petrology and basin analysis]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 4: 221-298. Abstract

Wulkanity permskie Gór Suchych w niecce śródsudeckiej.
[Permian vocanites of the Suche Mts. in the Intrasudetic Basin]
Nowakowski Antoni
Geologia Sudetica, 4: 299-408. Abstract

Sedymentacja górnych piaskowców ciosowych niecki śródsudeckiej (górna kreda).
[Sedimentation of the Youngest Sandstones of the Intrasudetic Cretaceous Basin]
Jerzykiewicz Tomasz
Geologia Sudetica, 4: 409-462. Abstract

Uwagi o orientacji i genezie ciosu w skałach kredowych niecki śródsudeckiej.
[Remarks on the origin and orientation of joints in the Upper Cretaceous rocks of the Intrasudetic Basin]
Jerzykiewicz Tomasz
Geologia Sudetica, 4: 465-478. Abstract

Budowa geologiczna wschodniej części okrywy granitu Karkonoszy w okolicach Miedzianki (Sudety Zachodnie).
[Geological structure of the metamorphic mantle of the Karkonosze granite in Miedzianka Region (Western Sudetes)]
Teisseyre Juliusz Henryk
Geologia Sudetica, 4: 481-555. Abstract


| Home Page | Archive |