| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 5 (1971)


Sedymentacja i peleogeografia utworów górnokarbońskich w niecce śródsudeckiej.
[Sedimentation and palaeogeography of the Upper Carboniferous deposits in the Intrasudetic depression]
Dziedzic Kazimierz
Geologia Sudetica, 5: 7-75. Abstract

Litologia, fauna, stratygrafia i paleogeografia permu monokliny przedsudeckiej.
[Lithology, fauna, stratigraphy and palaeogeography of the Permian in the fore-Sudetic monocline]
Kłapciński Jerzy
Geologia Sudetica, 5: 77-135. Abstract

Zagadnienie wieku wapieni i fyllitów z Małego Bożkowa (Sudety Środkowe).
[On the age of limestones and phyllites from Mały Bożków (Central Sudetes)]
Gunia Tadeusz & Wojciechowska Irena
Geologia Sudetica, 5: 137-164. Abstract

O wieku i następstwie warstw w skałach metamorficznych Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego.
[On the age and sequence of beds in the metamorphic rocks of the Rudawy Janowickie Range and Lasocki Ridge]
Teisseyre Juliusz Henryk
Geologia Sudetica, 5: 165-210. Abstract

Wulkanity karbońskie i trzeciorzędowe w północnej części niecki śródsudeckiej.
[The Carboniferous and Tertiary volcanic rocks in the northern margin of the Intrasudetic Basin (Central Sudetes)]
Nowakowski Antoni & Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 5: 211-236. Abstract

Charakterystyka sedymentologiczna kulmu z Ciechanowic i paleogeografia najniższego kulmu niecki śródsudeckiej.
[Sedimentology of the Kulm of Ciechanowice and palaeogeography of the lowest Kulm of the Intrasudetic Basin]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 5: 237-280. Abstract

Kreda okolic Krzeszowa.
[Cretaceous in the vicinity of Krzeszów]
Jerzykiewicz Tomasz
Geologia Sudetica, 5: 281-327. Abstract


| Home Page | Archive |