| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 8 (1973)


Skały metamorficznme Rudaw Janowickich i Grzbietu Lsockiego.
[Metamorphic rocks of the Rudawy Janowickie and Lasocki Grzbiet ranges]
Teisseyre Juliusz Henryk
Geologia Sudetica, 8: 7-118. Abstract

Polimetamorfity strefy tektonicznej Złoty Stok - Skrzynka w Sudetach.
[Polymetamorphites of the Złoty Stok - Skrzynka dislocation zone]
Kozłowska-Koch Maria
Geologia Sudetica, 8: 121-160. Abstract


| Home Page | Archive |