| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 7 (1973)


Petrograficzna charakterystyka osadów czerwonego sp±gowca rejonu Lwówka ¦l±skiego ze szczególnym uwzględnieniem roli materiału piroklastycznego.
[The petrographic characteristics of the Rotliegendes deposits in the Lwówek ¦l±ski region with particular regard to the role of the pyroclastic material]
Przybyłowicz Teresa
Geologia Sudetica, 7: 7-25. Abstract

Skalenie serii metamorficznej Gór Bialskich i Złotych w Sudetach.
[Feldspars from the metamorphic series of the Góry Bialskie and Góry Złote ranges in the Sudetes]
Ansilewski Janusz
Geologia Sudetica, 7: 27-124. Abstract


| Home Page | Archive |