| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 12 (1977)

Vol. 12 (1)


Litostratygrafia i rozwój strukturalny kompleksu kaczawskiego w jednostce Rzeszówka i w zachodniej części jednostki Jakuszowej.
[Lithostratigraphy and structural development of the Kaczawa complex in the Rzeszówek unit and wetern part of the Jakuszowa unit (the Góry Kaczawskie)]
Haydukiewicz Adam
Geologia Sudetica, 12 (1): 7-68. Abstract

Budowa geologiczna rowu Wlenia.
[Geologic structure of the Wleń Graben]
Gorczyca-Skała Jadwiga
Geologia Sudetica, 12 (1): 71-100. Abstract

Meander degeneration in bed-load proximal streams: repeated chute cut-off due to bar-head gravel accretion - a hypothesis.
[Degeneracja meandrów rzek górskich w wyniku przerostu żwirów górnych części łach meandrowych]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 12 (1): 103-120. Abstract

Problem wieku i korelacja górnomioceńskich pokładów węgli brunatnych w Polsce zachodniej.
[Problem of the age and correlation of Upper Miocene brown coal seams in the Western Poland]
Dyjor Stanisław & Sadowska Anna
Geologia Sudetica, 12 (1): 121-136. Abstract

Granitoidy masywu Kudowy-Olešnic.
[Granitoids of the Kudowa-Olešnice massif (Sudetes)]
Żelaźniewicz Andrzej
Geologia Sudetica, 12 (1): 137-162. Abstract


Vol.12 (2)


Skały żyłowe kłodzko-złotostockiego masywu granitoidowego.
[Dike rocks of the Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif]
Wierzchołowski Bogumił
Geologia Sudetica, 12 (2): 7-28. Abstract

Uwagi o spękaniach w granitoidach masywu Kudowy-Olešnic.
[Remarks on joints in granitoids of the Kudowa-Olešnice massif, Sudetes]
Żelaźniewicz Andrzej
Geologia Sudetica, 12 (2): 29-47. Abstract

Zmienność złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej.
[The variability of the copper-ore deposit in the Fore-Sudetic Monocline]
Romanowska Barbara & Salski Wojciech
Geologia Sudetica, 12 (2): 49-77. Abstract

Pebble clusters as a directional structure in fluvial gravels: modern and ancient examples.
[Skupienia otoczaków jako struktura kierunkowa we współczesnych i kopalnych żwirach rzecznych]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 12 (2): 79-90. Abstract

Współczesne procesy rzeczne w dorzeczu górnego Bobru i Strzegomki (Sudety Środkowe).
[Recent fluvial processes in drainage-basins of thge upper Bóbr and Strzegomka Rivers in the Central Sudetes]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 12 (2): 93-109. Abstract

Neogeńska i czwartorzędowa ewolucja rowu tektonicznego Roztoki-Mokrzeszowa.
[Development of the Roztoka-Mokrzeszów Graben in the Neogene and Quaternary]
Dyjor Stanisław & Kuszell Teresa
Geologia Sudetica, 12 (2): 113-132. Abstract

Drobne struktury tektoniczne i następstwo deformacji w warstwach andelskohorskich (południowo-wschodnia część bloku przedsudeckiego).
[Small scale tectonic structures and sequence of deformations in the Andelska Hora Beds (south-eastern part of the Fore-sudetic Block)]
Miszewski Krzysztof
Geologia Sudetica, 12 (2): 133-144. Abstract


| Home Page | Archive |