| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 15 (1980)

Vol. 15 (1)


Precambrian in South-Western Poland.
Teisseyre Henryk
Geologia Sudetica, 15 (1): 7-40.

Ewolucja geologiczna Polski Południowo-Zachodniej w interpretacji tektoniki płyt.
[Geologic evolution of South-Western Poland interpreted in terms of plate tectonics]
Cwojdziński Stefan
Geologia Sudetica, 15 (1): 43-66. Abstract

Fluvial processes on the wet Miszkowice Fan. Part I. Erosion and erosional landforms.
[Procesy fluwialne na „mokrym" stożku Miszkowic. Czę¶ć I. Erozja i formy erozyjne]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 15 (1): 67-121. Abstract

Osady czerwonego sp±gowca w Iwinach (niecka północnosudecka).
[Rotliegendes deposits in the north-eastern North-Sudetic Trough (Sudetes Mts): their depositional environment and possible stratigraphic implications]
Mroczkowski Jerzy & Skowronek Czesław
Geologia Sudetica, 15 (1): 125-142. Abstract

Trzy nowe stanowiska flory z interglacjału eemskiego na Dolnym ¦l±sku.
[Three new localities of Eemian flora in Lower Silesia]
Kuszell Teresa
Geologia Sudetica, 15 (1): 143-167. Abstract


Vol. 15 (2)


Zjawiska metasomatozy w cechsztyńskich złożach rud miedzi Donego ¦l±ska.
[Metasomatic phenomena in the Zechstein copper ore deposits of Lower Silesia]
Ni¶kiewicz Jerzy
Geologia Sudetica, 15 (2): 7-82. Abstract

Model akumulacji caliche w kontynentalnych osadach permu południowo-zachodniej czę¶ci niecki ¶ródsudeckiej.
[A model for caliche formation in the continental Permian deposits of southwestern Intra-Sudetic Basin, southwestern Poland]
¦liwiński Wojciech
Geologia Sudetica, 15 (2): 83-104. Abstract

Analiza strukturalna fałdu Bzowca (metamorfik ¦nieżnika - Sudety).
[Stryctural analysis of the Bzowiec fold (¦nieżnik metamorphic unit, Sudetes)]
Don Jerzy & Gotowała Roman
Geologia Sudetica, 15 (2): 107-119. Abstract


| Home Page | Archive |