| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 22 (1-2) (1987)


Drenaż wody w warunkach laboratoryjnych na przykładzie wybranych utworów kenozoicznych Sudetów i ich przedpola.
[Experimental water drainage using selected Cenezoic deposits from the Sudetes and their Foreland]
Kowalski Stefan
Geologia Sudetica, 22 (1-2): 1-67. Abstract

Paleozoik południowo-zachodniej Polski.
[The Paleozoic of southwestern Poland]
Grocholski Andrzej
Geologia Sudetica, 22 (1-2): 69-87. Abstract

Wiek utworów podpermskich z wybranych otworów wiertniczych wschodniej części monokliny przedsudeckiej.
[Age of pre-Permian rocks from chosen boreholes of eastern part of the Fore-Sudetic Monocline]
Kłapciński Jerzy & Muszer Jolanta
Geologia Sudetica, 22 (1-2): 91-117. Abstract

Sedymentacja dolnego paleozoiku Gór Bardzkich.
[Lower Palaeozoic of the Bardo Mountains (Sudetes): A sequence of deep-sea pelagic sediments]
Wyżga Bartłomiej
Geologia Sudetica, 22 (1-2): 119-169. Abstract


| Home Page | Archive |