| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 24 (1-2) (1990)


Geneza gnejsów i granitów wschodniej części metamorfiku izerskiego w świetle badań cyrkonu w wybranych profilach geologicznych.
[Genesis of gneisses and granites from the astern part of the Izera metamrphic complex in the light of study on zircon from selected geological profiles]
Klimas-August Krystyna
Geologia Sudetica, 24 (1-2): 1-99. Abstract

Acritarcha i mikroproblematyki z wapieni krystalicznych okolicy Romanowa Górnego (Sudety Środkowe - Krowiarki).
[Acritarcha and microproblematica of the crystalline limestones from the vicinity of Romanowo Górne (Central Sudetes Mts, Krowiarki)]
Gunia Tadeusz
Geologia Sudetica, 24 (1-2): 101-137. Abstract

Następstwo serii gnejsowych Masywu Śnieżnika w świetle analizy mezostrukturalnej wybranych obszarów w jednostkach geologicznych Międzygórza i Gierałtowa.
[The Śnieżnik Mts gneisses sequence in the light of mesostructural analysis of some areas of the Międzygórze and Gierałtów units]
Dumicz Marian
Geologia Sudetica, 24 (1-2): 139-189. Abstract

Ewolucja strukturalna jednostki sowiogórskiej na obszarze północnej części Wzgórz Bielawskich, Sudety.
[Structural evolution of the Góry Sowie unit in the area of northern part of the Bielawa Hills, Sudetes Mts]
Cymerman Zbigniew
Geologia Sudetica, 24 (1-2): 191-283. Abstract

Soil sand: its origin, transportation and part played in the construction of mud-supported floodplains in a humid, temperate climate (komunikat).
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 24 (1-2): 285-292.


| Home Page | Archive |