| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 25 (1-2) (1990)


A geochemical investigation of the age, significance and structural evolution of the Caledonian-Variscan granite-gneisses of the Śnieżnik metamorphic area (Central Sudetes, Poland).
[Wiek, znaczenie i ewolucja strukturalna kaledońsko-waryscyjskich granitognejsów metamorfiku Śnieżnika w Sudetach Środkowych - studium geochemiczne]
Borkowska Maria, Choukroune Pierre, Hameurt Jean & Martineau François
Geologia Sudetica, 25 (1-2): 1-27. Abstract

Alkali amphiboles of the low grade metavolcanic rocks of Kaczawa Mts, West Sudeten, Poland.
[Alkaliczne amfibole w skałach metawulkanicznych o niskim stopniu zmetamorfizowania z obszaru Gór Kaczawskich, Sudety Zachodnie, Polska]
Smulikowski Witold
Geologia Sudetica, 25 (1-2): 29-58. Abstract

Pozycja strukturalna waryscyjskich utworów żyłowych w strefie północnego kontaktu masywu Karkonoszy w rejonie Szklarskiej Poręby (Sudety Zachodnie).
[Structural position of the Variscan vein rocks in the northern contact zone of the Karkonosze massif in the vicinity of Szklarska Poręba (Western Sudetes)]
Cieśliński Norbert & Żaba Jerzy
Geologia Sudetica, 25 (1-2): 59-81. Abstract

Wyniki badań petrograficznych węgli kamiennych z profilu otworu wiertniczego Dzikowiec IG-1 (depresja śródsudecka).
[Results of petrographic investigations of bituminous coal from the profile of the Dzikowiec IG-1 borehole (the Intrasudetic Depression)]
Nowak Grzegorz Jacek
Geologia Sudetica, 25 (1-2): 83-98. Abstract

Mikroskamieniałości z paragnejsów okolicy Braszowic (blok przedsudecki).
[Microfossils from the paragneisses of Braszowice vicinity (Fore-Sudetic Block)]
Gunia Tadeusz
Geologia Sudetica, 25 (1-2): 99-111. Abstract

Nowe stanowisko mikrofauny paleogenu w okolicy Głogowa (Monoklina Przedsudecka).
[New site of Palaeogene microfauna from the vicinity of Głogów (Fore-Sudetic Monocline)]
Teisseyre Barbara
Geologia Sudetica, 25 (1-2): 113-147. Abstract

Mixed-pattern, coexistent multichannel river system of the upper Bóbr (Central Sudetes, SW Poland): A field experiment and geological data (komunikat).
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 25 (1-2): 149-154.


| Home Page | Archive |