| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 26 (1-2) (1992)


Origin of ore mineralization in mafic and ultramafic rocks of the Sowie Mountains block surrounding.
[Geneza mineralizacji kruszcowej mafitów i ultramafitów w otoczeniu bloku sowiogórskiego]
Sałaciński Ryszard
Geologia Sudetica, 26 (1-2): 1-34. Abstract

Alkali feldspars in the Lower Permian rhyolite from Wielisławka Hill near Świerzawa (West Sudetes).
[Skalenie alkaliczne w ryolicie ze wzgórza Wielisławka koło Świerzawy (Sudety Zachodnie)]
Wilamowski Andrzej
Geologia Sudetica, 26 (1-2): 35-45. Abstract

Petrography and depositional conditions of the coal seams of the Wałbrzych Formation, Intrasudetic Basin, SW Poland.
[Petrografia i warunki depozycji pokładów węgla formacji wałbrzyskiej w niecce śródsudeckiej (SW Polska)]
Mastalerz Maria
Geologia Sudetica, 26 (1-2): 47-82. Abstract

Proglacial valley facies of the Silesian Upland - genetic factors and their sedimentological effects.
[Dolinne facje proglacjalne Wyżyny Śląskiej - czynniki genetyczne i ich efekty sedymentologiczne]
Zieliński Tomasz
Geologia Sudetica, 26 (1-2): 83-118. Abstract

Petrologia skał ultrazasadowych z masywu Braszowic-Brzeźnicy (blok przedsudecki).
[Petrology of the ultrabasic rocks from the Braszowice-Brzeźnica Massif (Fore-Sudetic Block)]
Gunia Piotr
Geologia Sudetica, 26 (1-2): 119-170. Abstract


| Home Page | Archive |