| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 27 (1-2) (1993)

Od Redakcji.
[From the Editor]
Redakcja
Geologia Sudetica, 27 (1-2): 3-4.

Juliusz Henryk Teisseyre, geolog i petrograf (3.VI.1933-24.II.1991).
Mierzejewki Michał Paweł
Geologia Sudetica, 27 (1-2): 5-12.

Andrzej Karol Teisseyre (11.XI.1938-30.XI.1991).
Jahn Alfred
Geologia Sudetica, 27 (1-2): 13-19.

The history of eclogites in the geological evolution of the Śnieżnik crystalline complex based on mesostructural analysis.
[Historia eklogitów w ewolucji metamorfiku Śnieżnika w świetle analizy mezostrukturalnej]
Dumicz Marian
Geologia Sudetica, 27 (1-2): 21-64. Abstract

Serpentinite stock south of Niedamirów - Lasocki Range, Sudetes, compared with other circum-Karkonosze ultramafic bodies.
[Pień serpentynitowy na południe od Niedamirowa, Grzbiet Lasocki, Sudety, na tle innych wokółkarkonoskich ultramafitów]
Bakun-Czubarow Nonna & Smulikowski Witold
Geologia Sudetica, 27 (1-2): 65-93. Abstract

Przemieszczenia fragmentów litosfery a powstawanie i ruchy magm - wybrane przykłady z regionu sudeckiego i przedsudeckiego.
[Displacements of lithospheric block and the generation and movements of magma - some examples from Sudetes Mts. and Foresudetic Block]
Mierzejewski Michał Paweł
Geologia Sudetica, 27 (1-2): 97-180. Abstract


| Home Page | Archive |