| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 6 (1972)


Masyw granitowy Strzegom-Sobótka. Studium petrologiczne.
[On the petrology of the granite massif of Strzegom-Sobótka]
Majerowicz Alfred
Geologia Sudetica, 6: 7-96. Abstract

Petrograficzne i strukturalne problemy północnej okrywy granitu Karkonoszy.
[Petrogenetic and structural problems of the northern cover of the Karkonosze granite]
Smulikowski Witold
Geologia Sudetica, 6: 97-188. Abstract

Charakterystyka petrograficzna metapsefitów i metapsamitów kambro-syluru okolic Wlenia.
[Petrology of metasandstones and metaconglomerates from Cambro-Silurian in the vicinity of Wleń (Góry Kaczawskie Mts.)]
Łącka Bożena
Geologia Sudetica, 6: 189-206. Abstract

Kwarcyty Gór Śnieżnickich.
[The quartzites of the Śnieżnik Range]
Butkiewicz Teresa
Geologia Sudetica, 6: 209-230. Abstract

Petrografia i mineralogia piasków złotonośnych Dolnego Śląska.
[On the petrography and mineralogy of the goldbearing sands of Lower Silesia]
Grodzicki Andrzej
Geologia Sudetica, 6: 233-291. Abstract

Profil litostratygraficzny permo-karbonu w zachodniej części Rowu Świerzawy.
[Litostratigraphical column of the Permo-Carboniferous in the western part of the Świerzawa Graben]
Ostromęcki Andrzej
Geologia Sudetica, 6: 293-306. Abstract

Piaskowce tufitowe warstw marczowskich w okolicach Świerzawy.
[Tuffaceous sandstones of Marczów Beds (Westphalian? Stephanian?) near Świerzawa - West Sudetes]
Ostromęcki Andrzej
Geologia Sudetica, 6: 307-313. Abstract

Tufy i otoczaki skał wylewnych w profilu górnego karbonu okolic Świerzawy.
[Tuffs and eruptive rock pebbles in the Upper Carboniferous near Świerzawa]
Ostromęcki Andrzej
Geologia Sudetica, 6: 315-321. Abstract


| Home Page | Archive |