| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 17 (1-2) (1982)


Utwory mioceńskie w strefie uskokowej ¶rodkowej Odry, między Lubinem a Bytomiem Odrzańskim (bez warstw poznańskich).
[Lithostratigraphy and depositional setting of the Miocene deposits between the vicinities of Lubin and Bytom Odrzański in the middle-Odra dislocation zone, Sudetic Foreland]
Frankiewicz Jerzy Krzysztof
Geologia Sudetica, 17 (1-2): 7-56. Abstract

Zmienno¶ć litologiczno-petrograficzna i warunki sedymentacji utworów najmłodszego trzeciorzędu w zapadlisku ¶rodkowej Odry.
[Lithological-petrographical variability and depositional settings of the youngest Tertiary sediments in the Middle-Odra Trough]
Wagner Marian
Geologia Sudetica, 17 (1-2): 57-101. Abstract

Tektonika łupków strefy Siennej oraz korelacja rozwoju gnejsów z etapami deformacji metamorfiku ¦nieżnika.
[The Sienna Synform and the relationship of genesis to the deformational stages distinguished in the ¦nieżnik Metamorphic Massif (Sudetes)]
Don Jerzy
Geologia Sudetica, 17 (1-2): 103-124. Abstract

Geologiczne warunki występowania chryzoprazu i pokrewnych kamieni ozdobnych w masywie Szklar (Dolny ¦l±sk).
[Geological setting of the occurrence of chrysoprase and related gem-stones in the Szklary Massif, Lower Silesia]
Ni¶kiewicz Jerzy
Geologia Sudetica, 17 (1-2): 125-139. Abstract

Klasyfikacja i nomenklatura gnejsów i granitów bloku izerskiego (Sudety Zachodnie) - propozycja.
[Proposed classification and nomenclature of the gneisses and granites of Izera Block (Western Sudetes)]
Żaba Jerzy
Geologia Sudetica, 17 (1-2): 141-154. Abstract


| Home Page | Archive |