| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 20 (1985, 1986)

Vol. 20 (1) (1985)


Słowo wstępne.
Borkowska Maria
Geologia Sudetica, 20 (1): 1-2.

Skały gabrowe masywu Nowej Rudy w Sudetach i ich minerały.
[Gabbroic rocks and their minerals from the Nowa Ruda massif (Sudetes)]
Borkowska Maria
Geologia Sudetica, 20 (1): 3-35. Abstract

Metalogeneza podłoża podcechsztyńskiego monokliny przedsudeckiej.
[Metallogeny of pre-Zechstein basement of the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland)]
Speczik Stanisław
Geologia Sudetica, 20 (1): 37-111. Abstract

Mady dolin sudeckich. Część I: Ogólna charakterystyka środowiskowa (na przykładzie zlewni górnego Bobru).
[Recent overbank deposits of the Sudetic valleys, SW Poland. Part I: General environmental characteristics (with examples from the upper River Bóbr drainage basin)]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 20 (1): 113-195. Abstract

Denudacja Prakarkonoszy w permokarbonie i mezozoiku.
[Denudation of the ancient Karkonosze Mts during Permo-Carboniferous and Mesozoic Era]
Mierzejewski Michał Paweł
Geologia Sudetica, 20 (1): 197-225. Abstract

Geneza dyspersji lineacji L2 w łupkach łyszczykowych zachodniej części Pasma Kamienieckiego.
[On the Origin of dispersion of L2 lineation in mica schists of western part of the Kamienica belt (the Isera Block)]
Dziemiańczuk Elżbieta & Dziemiańczuk Krzysztof
Geologia Sudetica, 20 (1): 227-273. Abstract


Vol. 20 (2) (1986)


Typomorficzne minerały pegmatytów masywu granitoidowego Strzegom-Sobótka.
[Typomorphic minerals of pegmatites from the Strzegom-Sobótka granitic massif]
Janeczek Janusz
Geologia Sudetica, 20 (2): 1-81. Abstract

Pozycja geologiczna bloku sowiogórskiego i jego wpływ na paleogeografię paleozoiku Sudetów Środkowych.
[Geological position of the Sowie Góry block and its influence on the paleogeography of the Paleozoic of Central Sudetes]
Gunia Tadeusz
Geologia Sudetica, 20 (2): 83-119. Abstract

Konfrontacja zdjęcia satelitarnego z mapą geologiczną Karkonoszy i Gór Izerskich; próba interpretacji tektoniki dysjunktywnej.
[The Karkonosze Mts-Góry Izerskie Mts Block - geological map versus satellite image; an attempt of interpretation of fault tectonics]
Mroczkowski Jerzy & Ostaficzuk Stanisław
Geologia Sudetica, 20 (2): 121-130. Abstract


| Home Page | Archive |