| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 28 (1) (1994)


Rola magm zasadowych w ewolucji intruzji granitoidowych (studium porównawcze wybranych masywów hercyńskich).
[Role om magmas in the granitoid evolution (a comparative study of some Hercynian massifs)]
Lorenc Marek Wojciech
Geologia Sudetica, 28 (1): 1-130. Abstract

| Home Page | Archive|