| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 29 (1) (1995)


The Rb-Sr isotope geochemistry of the metamorphosed bimodal volcanic association of the Rychory Mts crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif.
Bendl Jiři & Patočka František
Geologia Sudetica, 29 (1): 3-18. Abstract

Problem zwrotu ruchu mas skalnych w ewolucji tektonometamorficznej metamorfiku Śnieżnika.
[On the sense of movement of rock masses during tectonometamorphic evolution of the Śnieżnik metamorphic complex]
Dumicz Marian
Geologia Sudetica, 29 (1): 19-30. Abstract

Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w południowej części Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim.
[Structural and metamorphic evolution of the country rocks at the eastern contact of the Karkonosze granite in the southern Rudawy Janowickie Mts and Lasocki Range]
Mazur Stanisław
Geologia Sudetica, 29 (1): 31-103. Abstract

Ciśnienia i temperatury krystalizacji gabr Braszowic, blok przedsudecki.
[P-T conditions of Braszowice gabbro crystallization (Fore Sudetic Block, SW Poland)]
Dziedzic Helena
Geologia Sudetica, 29 (1): 105-129. Abstract


| Home Page | Archive |