| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 30 (1997)


The 87Rb-86Sr isotope geochemistry of the blueschist and greenschist metavolcanics of the Rýchory Mts crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif.
Bendl Jiři, Patočka Frantiąek & Pivec Edvin
Geologia Sudetica, 30: 3-20. Abstract

Porównanie wybranych sekwencji osadów jeziornych czerwonego sp±gowca z basenów ¶ródsudeckiego, północnosudeckiego i boskowickiego.
[Comparison of Rotliegende lacustrine depositional sequences from the Intrasudetic, North-Sudetic and Boskovice basins (Central Europe)]
Mastalerz Krzysztof & Nehyba Slavek
Geologia Sudetica, 30: 21-57. Abstract

Petrogeneza marmurów z południowo-wschodniej czę¶ci metamorfiku ¦nieżnika (Sudety).
[Petrogenesis of marbles from the south-eastern part of ¦nieżnik Metamorphic Massif (Sudetes)]
Koszela Stanisław
Geologia Sudetica, 30: 59-115. Abstract


| Home Page | Archive |